CÔNG ĐIỆN Số 838/CĐ-BYT Về việc không tụ tập xem bóng đá trong phòng, chống dịch COVID-19 (07/06/2021, 09:26)

Sở Y tế Đắk Lắk

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP SARS-CoV-2

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ Ban biên tập: banbientap@daklak.gov.vn

Website được vận hành bởi TTTHDL Đắk Lắk