CÔNG VĂN Số 1804 / SYT-NVYD Về việc huy động lực lượng sinh viên năm thứ 4,5,6 tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (02/06/2021, 09:46)

SYT Đắk Lăk

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP SARS-CoV-2

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ Ban biên tập: banbientap@daklak.gov.vn

Website được vận hành bởi TTTHDL Đắk Lắk