CÔNG VĂN Số 425 / TCTHK-TT Về việc vận chuyển miễn phí nhân lực và hành lý đi kèm để phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh (02/06/2021, 09:48)

SYT Đắk Lắk

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP SARS-CoV-2

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ Ban biên tập: banbientap@daklak.gov.vn

Website được vận hành bởi TTTHDL Đắk Lắk