Tăng cường đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc (03/08/2020, 08:23)

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6611/UBND-KGVX, ngày 30/7/2020 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc.

Ảnh minh họa

Triển khai Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: Giao Sở Thông tin truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, thông tin rộng rãi quy định về việc nhập cảnh của các chuyên gia nước ngoài của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 3949/CV-BCĐ nêu trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thuận lợi trong triển khai thực hiện.

Giao Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh chủ động phối hợp với các Sở Ngoại vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương rà soát, hướng dẫn, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định phòng chống dịch nêu trên.

Theo daklak.gov.vn

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP SARS-CoV-2

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ Ban biên tập: banbientap@daklak.gov.vn

Website được vận hành bởi TTTHDL Đắk Lắk