Thông cáo báo chí số 50/BCĐ về việc ghi nhận thêm 01 bệnh nhân dương tính với COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (17/05/2021, 15:30)


SYT Đắk Lắk

TRANG TIN VỀ DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP SARS-CoV-2

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ Ban biên tập: banbientap@daklak.gov.vn

Website được vận hành bởi TTTHDL Đắk Lắk